Loading...
Sistema
Darbuotojams

Darbo naktis

KAIP ATRODYS MANO DARBO NAKTIS?

 

Važiavimas į depą pagal priskirtus rajonus Spaudos atsiskaičiavimas Važiavimas į rajonus ir spaudos pristatymas Grįžimas namo ir ataskaitos pildymas Komunikacija su administracija
Dirbant turėsite sau priskirtus maršrutus, kuriuos pastoviai važinėsite. Visi maršrutai yra priskirti vienam iš dešimties depų, į kurį reikia atvažiuoti nustatytu laiku darbo nakties pradžioje. Kai už depą atsakingas DEH Aps darbuotojas paskirsto einamos nakties laikraščius, žurnalus, siuntinius ir laiškus, turite atsiskaičiuoti juos pagal savo maršruto lapus ir protingai susikrauti juos į mašiną. Iš pradžių važiuojate į miestinius rajonus, nes laikraščius mieste reikia pristatyti iki 7 valandos ryto. Vėliau – į kaiminius – pristatoma iki 10 valandos.  

Grįžę namo turite užpildyti ataskaitą už einamąją darbo naktį ir galite eiti ilsėtis.

Jūs to nusipelnėte!

 

Nepamirškite reguliariai tikrinti elektronio pašto – administracijos darbuotojai dažnai rašo elektroniniu paštu, kad netrukdytų jūsų poilsio.

 

 

 

Siųsti CV