Loading...
Sistema
Darbuotojams

Ką reikės daryti?

KĄ REIKĖS DARYTI, DIRBANT SPAUDOS IŠVEŽIOTOJU?

 

Kiekvienas darbuotojas turi jam/jai priskirtus maršrutus. Pagrindinė užduotis darbe – pagal juos pristatyti visus iš depo pasiimtus laikraščius, žurnalus, siuntinius ir laiškus. Kadangi darbą reikia atlikti iki tam tikros valandos operatyviai, dirbama naktį ir spaudos gaminių skaičius yra nemažas, šiam darbui reikalingi trys dalykai: greita orientacija, geri vairavimo įgūdžiai bei specialus pasiruošimas (rajonų analizė, pagalbinių žemėlapių pasirengimas).

Apačioje matote maršrutų lapų pavyzdžius. Kairėje pavaizduotas titulinis lapas, kuriame yra bendra informacija, kiek ir kokių spaudos gaminių numatyta maršrute. Antrasis lapas vaizduoja tikslius adresus, spaudos gaminio pavadinimą ir jo užsakovo vardą bei pavardę (pavyzdžiai nuasmeninti).

Dalies DEH ApS darbuotojų darbo naktis prasideda keliomis valandomis anksčiau – jie turi papildomą užduotį aprūpinti visus kompanijos depus einamosios nakties spauda. Darbuotojai nakties pradžioje važiuoja į centrinį depą – spaustuvę ir pasiima spaudos gaminius, priskirtus jų depui. Dėl didelio laikraščių ir žurnalų kiekio, daugumą depų aprūpina du darbuotojai.

Siųsti CV