Loading...
Sistema
Darbuotojams

Ką reikės daryti?

KĄ REIKĖS DARYTI, DIRBANT SPAUDOS IŠVEŽIOTOJU?

 

Kiekvienas darbuotojas turi jam/jai priskirtus maršrutus. Pagrindinė užduotis darbe – pagal juos pristatyti visus iš depo pasiimtus laikraščius, žurnalus, siuntinius ir laiškus. Kadangi darbą reikia atlikti iki tam tikros valandos operatyviai, dirbama naktį ir spaudos gaminių skaičius yra nemažas, šiam darbui reikalingi trys dalykai: greita orientacija, geri vairavimo įgūdžiai bei specialus pasiruošimas (rajonų analizė, pagalbinių žemėlapių pasirengimas).

Laikraščių pristatymui naudojama speciali programėle Dimaps. Ja darbuotojai naudojasi per savo planšetinį kompiuterį. Programėlėje matomas reikalingas spaudos kiekis, taip pat kiek bei kokios spaudos reikės pristatyti klientams. Programoje matoma kiek rajonų darbuotojui priskirta tos nakties darbui, adresai taip pat suskirstyti pagal rajonus. Darbuotojai baigę vieną rajoną, programėlėje pasirenka kitą iš esamo priskirtų rajonų sąrašo ir dirba toliau. Pristačius klientui spaudą, adresas iš Dimaps programėlės yra nubraukiamas ir taip adresų kiekis mažėja iki pat darbo pabaigos.

Dalies DEH ApS darbuotojų darbo naktis prasideda keliomis valandomis anksčiau – jie turi papildomą užduotį aprūpinti visus kompanijos depus einamosios nakties spauda. Darbuotojai nakties pradžioje važiuoja į centrinį depą – spaustuvę ir pasiima spaudos gaminius, priskirtus jų depui. Dėl didelio laikraščių ir žurnalų kiekio, daugumą depų aprūpina du darbuotojai.

Siųsti CV